KHÁCH SẠN LÊ HOÀNG - 19 TẦNG

Dự án: Khách sạn Lê Hoàng

Địa chỉ: Lô 23 Võ Nguyên Giáp, TP Đà Nẵng