KHÁCH SẠN PARIS DELI - 23 TẦNG

Dự án: Khách sạn Paris Deli

Địa chỉ: Lô 19 Võ Nguyên Giáp, TP Đà Nẵng