KHÁCH SẠN LAVISTA - 27 TẦNG

Dự án: Khách sạn Lavista

Địa điểm: 36 Lâm Hoành, TP Đà Nẵng