TRỤ SỞ LÀM VIỆC BÁO ĐÀ NẴNG

Dự án : Trụ sở làm việc Báo Đà Nẵng

Địa chỉ: số 33 Lê Lợi, TP Đà Nẵng