HOLIDAY BEACH ĐÀ NẴNG

Dự án : Holiday Beach Đà Nẵng Hotel & Resort

Địa chỉ: số 300 Võ Nguyên Giáp, TP Đà Nẵng